thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

altโรควัณโรคเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ติดต่อได้ในสัตว์หลายชนิด ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น คนงานในฟาร์ม คนรีดนม หรือนายสัตวแพทย์เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง การทดสอบโรคเพื่อคัดสัตว์ที่ให้ผลบวกออกจากฝูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

 

ดาวน์โหลดคู่มือการทดสอบโรควัณโรค