thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

คลิปวีดีโอรายการชัวร์ก่อนแชร์ : ตอนที่ 1 นมวัวคือน้ำละลายกระดูกวัว จริงหรือ?

คลิปวีดีโอรายการชัวร์ก่อนแชร์ : ตอนที่ 1 นมวัวคือน้ำละลายกระดูกวัว จริงหรือ? ให้สัมภาษณ์โดย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ ออกอากาศช่อง 9 สํานักข่าวไทย TNAMCOT เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 https://youtu.be/4pocIgAkcbE