thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

มาร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หากพบเห็นสุนัขต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยเร็ว ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.thairabies.net
ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

เกษตรกรสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐบาล

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม