thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

11 09 60 01

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ และคณะผู้แทนจากภาคเอกชน เข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "นมคุณภาพสูงล้านนา"  รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"  และ รางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงาน "การพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายแพะสวนผึ้ง"  ณ  โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานเลขานุการ