คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ดีบนพื้นที่สูง โดย กองพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม