เทคนิคการปรับปรุง เครื่องทำความสะอาดเบื้องต้น(โทมิ) ให้ใช้เป็นเครื่องม้วนเก็บผ้าตาข่ายไนล่อนที่รองรับเมล็ดพันธุ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น