เทรเลอร์แบบโหลดเตี้ยต่อพ่วงรถฟาร์มแทรคเตอร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี