1. เทคนิคการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโลโดยการใช้ตาข่ายไนล่อนเป็นวัสดุปูพื้น โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
2. เทคนิคการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโลโดยการใช้ตาข่ายไนล่อนเป็นวัสดุปูพื้น โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น สำนักพัฒนาอาหารสัตว์