กระบวนงานการตรวจสารตกค้างยาสัตว์: การจัดการตัวอย่างสำหรับการตรวจสารตกค้างยาสัตว์(K*)