การระบุความรู้จากWork Flow Process เทคนิคการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการทดสอบOCPs ในไขมันสัตว์