เจ้าของผลงาน  : นายอดิศร จันทรประภาเลิศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม