กรมปศุสัตว์ แนะผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องเนื้อสัตว์ที่แชร์ในโลกโซเชียลปลอดภัยหรือไม่ สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านท่าน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม