11 09 60 01

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ และคณะผู้แทนจากภาคเอกชน เข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "นมคุณภาพสูงล้านนา"  รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"  และ รางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงาน "การพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายแพะสวนผึ้ง"  ณ  โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 

11_09_60_01.JPG 11_09_60_02.JPG 11_09_60_03.JPG

11_09_60_04.JPG 11_09_60_05.JPG 11_09_60_06.JPG

11_09_60_07.JPG 11_09_60_08.JPG 11_09_60_09.JPG

11_09_60_10.JPG 11_09_60_11.JPG 11_09_60_12.JPG

11_09_60_13.JPG 11_09_60_14.JPG 11_09_60_15.JPG

11_09_60_16.JPG 11_09_60_17.JPG 11_09_60_18.JPG

11_09_60_19.JPG 11_09_60_20.JPG 11_09_60_21.JPG

11_09_60_22.JPG 11_09_60_23.JPG 11_09_60_24.JPG

11_09_60_25.JPG 11_09_60_26.JPG 11_09_60_27.JPG

11_09_60_28.JPG 11_09_60_29.JPG 11_09_60_30.JPG

11_09_60_31.JPG 11_09_60_32.JPG 11_09_60_33.JPG

11_09_60_34.JPG 11_09_60_35.JPG 11_09_60_36.JPG

11_09_60_37.JPG 11_09_60_38.JPG 11_09_60_39.JPG

11_09_60_40.JPG 11_09_60_41.JPG 11_09_60_42.JPG

11_09_60_43.JPG 11_09_60_44.JPG 11_09_60_45.JPG

11_09_60_46.JPG 11_09_60_47.JPG 11_09_60_48.JPG

11_09_60_49.JPG 11_09_60_50.JPG 11_09_60_51.JPG

11_09_60_52.JPG 11_09_60_53.JPG 11_09_60_54.JPG

11_09_60_55.JPG 11_09_60_56.JPG

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานเลขานุการ