2561 09 05 001

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ขอเชิญชิม ชม ช็อปในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ​

 

2561_09_05_001.jpg 2561_09_05_003.jpg 2561_09_05_004.jpg

2561_09_05_005.jpg 2561_09_05_006.jpg 2561_09_05_007.jpg

2561_09_05_008.jpg 2561_09_05_009.jpg 2561_09_05_010.jpg

2561_09_05_011.jpg 2561_09_05_012.jpg 2561_09_05_014.jpg

2561_09_05_015.jpg 2561_09_05_016.jpg 2561_09_05_018.jpg

2561_09_05_019.jpg 2561_09_05_020.jpg 2561_09_05_021.jpg

2561_09_05_022.jpg 2561_09_05_023.jpg 2561_09_05_025.jpg

2561_09_05_026.jpg

ที่มาของข้อมูล :