thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

ตามที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่วิจัยจากหน่วยงานหลักของกรมปศุสัตว์ จำนวน 215 คน ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบการประชุม

 ที่มาข้องข้อมูล  : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์