โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

a01.jpg a02.jpg a03.jpg

a04.jpg a05.jpg a06.jpg

a07.jpg a08.jpg a09.jpg

a10.jpg a11.jpg a12.jpg

a13.jpg a16.jpg a17.jpg

a18.jpg a19.jpg a20.jpg

a21.jpg a22.jpg a23.jpg

a24.jpg a25.jpg a26.jpg

a27.jpg a28.jpg a29.jpg

a30.jpg c01.JPG c02.JPG

c03.JPG c04.JPG d01.jpg

d02.jpg d03.jpg

 

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์