thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

 

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์